Els Nans i Legolas - Partida 4 jugadors

Card draw simulator
Odds: 0% – 0% – 0% more
Fellowships using this decklist
Companyia a 4 jugadors
Derived from
Nans - Partida 4 jugadors 0 0 2 1.0
Inspiration for
None yet.